Хижите в България
Ето че неусетно българското туристическо движение навърши осемдесет и две години. Но историята на материалната база за нашите туристи, историята на хижите и домовете е значително по-млада — на 55 години, и води началото си от 1922 г., когато е завършено строителството на първата хижа — Скакавица, в Рила, дело на туристите от гр. Станке Димитров (тогава Дупница).

До споменатата година, а известно и след това на българските туристи служат за подслон най-често овчарските колиби, горските кантони, манастирите. След 1922 г. благодарение на ентусиазма и любовта на българина към природата започва едно по-усилено хижестроителство. До началото на Втората световна война туристите разполагат с 60 хижи и домове, които косят отпечатъка на едно бедно, вършено в оскъдица строителство, но все пак то ярко отразява непреклонния стремеж на българските туристи да проникнат в планините, да се любуват на красивата природа, да опознаят родината.

Много от тези хижи, разположени в планините, служеха за убежище на партизаните и затова много от тях бяха опожарени или разрушени от жандармерията, на други бяха нанесени сериозни щети, бяха разграбени и занемарени.

Published:
Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Cover Artists:
Tags: