Освободила се от каменните прегръдки на старопланинската верига при село Лютиброд, река Искър поема отначало на север, а после на изток, бавна и спокойна, спъвана само тук-там от язове и прегради, които отнемат част от водите ѝ в полза на селското стопанство. Разтварят се встрани скалните порти, някъде изчезват съвсем, някъде стърчат като самотни, ниски венци, напомнящи ту старинни крепости, ту безкрайни зидове проядени от времето.

Реката тук образува широки лъки и вирове, от които понякога упорити риболовци измъкват тлъсти сомове. Чак към Кунино, по левия бряг, отново надвисват отначало разпръснати скали, а до самото село страховит отвес от жълтеникаво обагрени стени, грозно огризани от настъпващата в тях каменна кариера.

Книгата е сканирана от Хинко

Туристи, четете и разпространявайте книжките на "Малка туристическа библиотека"

Published:
Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Illustrators:
Cover Artists:
Tags: