Легенда за Витоша и Люлин

Преди много много години Витоша и Люлин планина били безименни. Хората от околните села казвали “Големото било” за Витоша и “Дългото било” за Люлин. В едно от околните витошки села имало много красиво момиче – Вита се казвало. Тя била най-голямото дете на родителите си и помагала в отглеждането на...