Tagged: карта

четене на карта

Четене на карта

Всяка карта си има легенда, но правилата са общи. Осеверяване (ориентиране) Осеверяването е първата операция при работа с карта. Обикновено на картата е указан северът, ако не е така, то, гледайки под нормален ъгъл надписите на населените места (както е нормално и удобно за четене), ние гледаме картата от юг...

ориентиране по карта

Ориентиране по карта

Да се ориентира картата това значи да се разположи същата хоризонтално така, че северната й рамка да сочи на север, а останалите й страни – съответно на юг, изток и запад. При това положение на картата всички посоки към околните местни предмети съвпадат със същите посоки на местността, а взаимното...

BGMountains

BGMountains карта за Android

Как да качим планинарската карта BGMountains за ползване върху android устройство (телефон/таблет)? 1. На телефона си инсталирате приложението OruxМaps от Google Play. 2. На компютъра си сваляте img версия на BGMountains карта от тук. 3. Копирате картата на телефона в директорията за карти на Oruxmap – …\oruxmaps\mapfiles. Лошата новина е,...