Eднодневен маршрут до Урдини езера

Публикувано от
Зареждане на …
Тръгваме от ЦПШ Мальовица по шосето надолу в посока село Говедарци. Следим внимателно за отбивка вляво /на около 500 метра/ – пътека за хижа Вада. По тази пътека се спускаме до Мальовишка река, която пресичаме. Маркировката е червена /за хижа Вада/ и синя /за хижа Иван Вазов/. След общо около 35-40 минути от ЦПШ достигаме до Урдина река. Има голяма красива поляна с пейки и беседки – Яворова поляна.

Тук пътеката се разделя за хижа Вада и за хижа Иван Вазов. Тръгваме по пътеката за Иван Вазов, но след около 200-300 метра пресичаме по дървено мостче реката и тръгваме по ясно оформена, но немаркирана пътека, която се движи срещу течението на Урдина река. Именно следвайки тази пътека ние ще достигнем до Урдините езера.

Вървим нагоре първоначално през гора, а след това, набирайки височина излизаме от нея и виждаме огромния масив Зелени рид вдясно от нас. Всъщност този рид отделя групата на Урдините езера от Рилските езера. По пътя срещаме красиви водопади, овчарник и много зеленина.

За около 4:30 часа стигаме до най-ниското и най-голямо езеро – Паницата. Езерата са свързани едно с друго с пътеки и са общо 6 на брой. Не разполагахме с достатъчно време и разгледахме само три от тях, като четвърто наблюдавахме отдалеч. Върнахме се по същия маршрут. Общо време с почивка и снимки – 10 часа.

Няколко бележки

1. В района на езерата има две къщички, в които е възможно да се пренощува /според източници от планинарски форум/.
2. Възможно е да се направи и кръгов маршрут, като от Рибното езеро /под връх Дамга/ се достигне до местността Раздела и оттам да се хване синята маркировка /от хижа Иван Вазов/ за ЦПШ. Това всъщност е пътека, минаваща по Зелени рид.
3. Друг възможен кръгов маршрут е да се излезе на главното било /Додов връх/ и да се слезе през връх Мальовица и хижа Мальовица. Предполагам, че има и други варианти, но всички са свързани с доста ходене и преодоляване на големи денивелации.
4. Местността е изключително красива. Съчетанието от скали, върхове, трева и вода си заслужава усилието.

1. карта-част

2. мальовишка река
Мальовишка река

3. яворова поляна
Яворова поляна

4. ез. паницата
Езеро Паницата

5. урдини езера
Урдини езера

6. урдини езера 2
Урдини езера

7. урдини езера 3
Урдини езера

8. целувка на делфин и крокодил
Целувка на делфин и крокодил

9. стражите на зелени рид
Стражите на Зелени рид

10. водопад на урдина река
Водопад на Урдина река

11. вр. мальовица в далечината
Връх Мальовица в далечината

Автор Димитър Петров

Зареждане на …