Родопи Пътеводител
Пътеводителят "Родопи" е пригоден за цялостното обхождане на планината. В него има географски очерк за планината, написан съобразно изискванията на средния читател. От очерка туристите ще научат как най-рационално да обходят планината по дялове. В туристическата част са дадени изходните пунктове и маршрути от тях по дялове. Най-интересните туристически обекти (Персенк, Перелик, Сюткя, Баташки снежник, Чудните мостове и др.) и селища са описани с оглед да се дадат повече знания на туристите. Посочени са варианти на някои маршрути, времето, което е необходимо за всеки маршрут, и как най-лесно да се стигне до обекта.
Published:
Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Cover Artists:
Tags: