високите български планини
Част от Географска библиотека
  • Природна скулптура по високите български планини
Чуднитe природни хубости на нашитe високи планини привличат погледитe на всички ни. Кой не е прeживѣвал сладкит моменти на купнеж по високитe планини, кому не се е пощяло да прекара няколко щастливи часа по висините на тези планини, да се покатери по чудно назъбените им гребени, да надзърне в страховитите им скалисти долини, да се поскита по стръмните им сипеи или пък да огледа от там надлъж и нашир околната земя, околните плодородни низини и равнини?

Всичко това ни привлича и радва безкрайно, обаче радостта ни би била двойно по-голяма, ако ние можехме, поне отчасти, да си обясним образуването и развитието на тези високопланински прелести.

Публикувано на 01/01/1920
Издател Книгоиздателство Всеобща библиотека „ПРОСВЕТА”
Редактор
Автор/и
Тема