Пирин - Туристически речник
„Пирин — туристически речник” представлява подръчно помагало за справки, отнасящи се до най-популярни туристически и географски обекти в Пирин планина. Речникът има за цел да разшири знанията на любителите на планината, да ги запознае с географското разположение на по-важните обекти — върхове, била, местности, реки, езера, превали. Речникът е пръв по рода си у нас и ще задоволи интересите на туристи, географи, ученици.

Published:
Publisher: Държавно издателство "Наука и изкуство"
Editors:
Cover Artists:
Tags: