Землището на националния туристически обект Дряновски манастир е забележително и с пещерата Бачо Киро. Тя се намира на височина 335 м.н.в. в основата на отвесна варовикова стена, оконтурваща скален нос, оформен между каньоновидните долини на реките Дряновска и левия ѝ приток Андъка. Този нос е известен с името Буруна.

Буруна е един от източните носове на карстовото плато Стражата. Погледнато от Севлиевското поле, платото Стражата наподобява огромен кораб с размери 22 на 6 км., насочил носа си на запад - към град Севлиево. Белите и недостъпни бордове на корабния нос се очертават с високи до 95 м. отвесни варовикови стени. Това са белезникавите скални венци на Витата стена (640 м.) и Голата стена (660 м.)

Книгата е сканирана от Хинко

Туристи, четете и разпространявайте книжките на "Малка туристическа библиотека"

Published:
Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Illustrators:
Cover Artists:
Tags: