Пещерата Магура се намира в северозападната част на България на 16 км. западно от гара Димово, на 32 км. в посока юг-югозапад от град Видин и на 17 км. северозападно от Белоградчик.

От последния град до пещерата се отива по пешеходна пътека, а по шосето през село Раковица до нея има 30 км. От село Рабиша на около 1.5 км. в северозападна посока се извисява доминираща над местността височина, наричана Магура или Рабишка могила, Рабишки хълм. Височината ѝ е 463 м.н.в.

Книгата е сканирана от Хинко

Туристи, четете и разпространявайте книжките на "Малка туристическа библиотека"

Published:
Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Cover Artists:
Tags: