Сега вече е трудно да се каже откога гара Лакатник е станала любимо място на софиянци за почивка и отмора край река Искър, по скалите, по долините на Пробойница и Петренска, край рида Яворец или по река Габровница, та чак до Седемте престола.

Трудно е да се каже и кои са били първите тук, може би са пещерняците? Може би са алпинистите, които поставиха основите на алпийското движение? Или туристите, които са обходили всички кътчета, за да се радват на красотата?

Сега на много места има удобни мостове над Искър, алеи, чешми, пътеки, та даже беседки и пейки. Все пак Лакатник не е далеч от столицата - само на 52 км. по жп линия и на 60 км. по шосе! Малки ресторанти, единият от които е под самата Темна дупка, предлагат винаги топла храна... Сега в Лакатник може да се отиде с удобни влакове, без багаж, без да се носи храна...

Книгата е сканирана от Хинко

Туристи, четете и разпространявайте книжките на "Малка туристическа библиотека"

Published:
Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Cover Artists:
Tags: