от ком до емине
Пътеводителят От Ком до Емине запознава читателя с един труден, но много желан от туристите маршрут по билото на Стара планина. В него се дават сведения за релефа на планината, за флората и т.н. В маршрутната част целият преход е разделен на етапи, описани подробно. Всеки турист, който желае да премине билото на планината или част от него, може да използува пътеводителя и по него да си състави свой маршрут съобразно времето, с което разполага и изходния пункт. В пътеводителя има 25 маршрутни скици, които улесняват ползуването му.
Published:
Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Cover Artists:
Tags: