Посвещаваме на членовете
на Студентския пещерен клуб
"Академик" София.

Още от ученическите ни години Котел е бил за нас символ на непокорния български дух, на величието на нашето Възраждане, на багрите на пъстроцветните килими, на очарованието на Балкана. Котел - това са дървените къщи с широки чардаци, които неумолимото време е пощадило и запазило. Котел - това са котленците, потомци на онези негови славни синове, чиито бронзови портрети признателното поколение е поставило на площада на града.

Книгата е сканирана от Хинко

Туристи, четете и разпространявайте книжките на "Малка туристическа библиотека"

Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Illustrators:
Cover Artists:
Tags: