Долината на Демяница е обърната на север и има посока от юг към север. Тя се врязва дълбоко в снагата на гранитната част от Северен Пирин, опирайки до централния гребен. Тя е дълга 14 км — до събирането й с р. Бъндерица — на 2 км южно от гр. Банско.

Водосборният басейн на р. Демяница се вмества в следните граници: на запад (виж скицата) — местност-
та Лесичетата, гористият гребен Рошкьово чукар (1570 м), Усипа (1710 м), Тодоринвръшки чал, Тодорин връх (2746 м), Василашки чукар (2620 м), Възела (2620 м), Типица (2646 м), Башлийската стена (Горната стена — 2644 м и 2605 м). Чаирска превала (2434 м); на юг: Мозговишки рид (2624 м), Мозговишката порта (2511 м). Валявишки чукар (2660 м), Момин двор (2723 м); на изток: Дженгал (2730 м), Дженгалска порта (2484 м). Малък Полежан (2822 м), Голям Полежан (2850 м), Ушиците (2822 м), Стражите (2800 м), Каймакчал (2753 м), Конаревско било, в. Конарево (2438 м), Харамийска поляна, Приболо, Карантията, Кошерината.

Книгата е сканирана от Хинко

Туристи, четете и разпространявайте книжките на "Малка туристическа библиотека"

Published:
Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Cover Artists:
Tags: