Любовта към подземните красоти ни отведе един юнски ден до една от най-хубавите пещери в България - Градешнишката. Тя отстои на 16 км. източно от село Гложене - Тетевенско. Пътува се по асфалтиран път до десния бряг на река Вит. При устието на Градешнишката река се отделя шосе към село Градешница. До пещерата шосето криволичи 7.3 км. по живописната долина на реката. От шосето до пещерата, няма повече от 150 м.

Близо до входа на пещерата построихме палатка, която застлахме с три гумени дюшека и спални чували.

Книгата е сканирана от Хинко

Туристи, четете и разпространявайте книжките на "Малка туристическа библиотека"

Published:
Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Cover Artists:
Tags: