100 км. за 24 часа

Публикувано от
Зареждане на …
ПРАВИЛА
за организиране и провеждане на
ХХХVI ОБЩИНСКИ ПЕШЕХОДЕН ПОХОД
100 километра за 24 часа
16 –17.06.2017 г.

Цел и задачи

Туристическия поход “100 км. за 24 часа” има за цел развиване на морално волевите качества на участниците, проверка на физическата и психическата им подготовка, за преодоляване на екстремно натоварване, чрез пешеходен туризъм. Задачата му е да запознае участниците с природните дадености на Варненския регион, да активизира любовта им към природата и Родината.

Време и място на провеждане

Походът ще се проведе на 16 и 17 Юни 2017г. в района на север от гр.Варна по маршрут: кв.Виница – с.Кичево- с.Новаково – ман.Св.Марина -с.Кап.Радево – с.Зорница – с. Л. Каравелово – м.Фазанарията – “Парк-музей Владислав Варненчик”. Тръгването е в петък 16 Юни от 18 часа от последна спирка на автобус №31 в кв.Виница, Групата се събира в 17.30ч. Финиширането е в събота 17 Юни в 18 часа, в “Парк-музей Владислав Варненчик”.

Условия за участие

В похода имат право да участват всички желаещи, които са мотивирани и са в добро здравословно състояние.
Участниците в похода заплащат стартова такса за участие, в размер на 5 лв. за работещи и 3 лв за учащи и пенсионери.

Екипировка и документи

Участниците са екипирани за летен поход в ниската планина, разполагат с дъждобран, резервни обувки, електрически фенер с резервни батерии, чорапи и дрехи за преобличане, връхна дреха против вятър, санитарен пакет и суха храна.
Участниците получават в писмена форма инструктаж за похода, подготвен от водача.
Участниците подписват декларация, че са физически здрави, участват на собствена отговорност, приемат целите и задачите на похода, задължават се да спазват дисциплината на движение и указанията на водача.

Обезпечаване на похода

Походът “100 км. за 24 часа” се съпровожда от обезпечаваща група, която осигурява подкрепителни пунктове по маршрута, както и превозва излишния в момента багаж. С финансовата подкрепа на Община Варна за участниците е осигурена междинна закуска, тонизиращи студени и топли напитки и екипировка – фланелка.

Справки

Справки и записване за участие, спонсориране, организационно обезпечаване и др. се извършва на телефоните на ТД “Вл. Варненчик”-Варна GSM:0886025473 – Венцислав Стайков – водач и GSM: 0884 178 318 – Диан Даскалов – председател или на e-mail:t.d.vladislav@abv.bg и Върбан Петков – секретар на e-mail:varban75@abv.bg, GSM:0878 466 443.

Зареждане на …