Чупрене

Публикувано от
Зареждане на …
Биосферен резерват Чупрене

Общината

Община Чупрене е разположена в Северозападна България, в северните и северозападните склонове на Западна Стара планина, непосредствено до държавната граница с Република Сърбия. Релефът е предимно планински, силно пресечен и с голяма разлика в надморската височина. Най-високата точка е връх Миджур – 2168 м , а най-ниската – махала Фалковец – 320 м.

Център на общината е с. Чупрене, намиращо се на 75 км южно от гр. Видин. Територията й е 330 кв. км, а населението около 3300 човека. Другите селища са селата: Върбово, Търговище, Протопопинци, Средогрив, Репляна, Горни Лом, Долни Лом.

История

От далечното минало няма запазени писмени източници за тези места, но са открити историчиски находки от селища около селата Репляна и Върбово и местността Лалкин град, датиращи отпреди 10 хил. години, свидетелства за живота и бита тук. Името на селището вероятно е със старославянски произход, означаващо връх, горно, високо място.

Поминък

Основният поминък на населението е свързан със селското стопанство – козевъдство и овцевъдство, растениевъдство – трайни насаждения, дърводобив.

Туризъм

Природо-географските условия позволяват практикуването на различни видове туризъм – познавателен, селски, пешеходни и преходи с коне, ловен и риболовен, билкосъбирачество. Биосферният резерват “ Чупрене “, с площ около 15 хил. дка, който е под защитата на ЮНЕСКО, е добра предпоставка за развитие на познавателен и екотуризъм.

Зареждане на …