Легенда

хижата работи или липсва информация за противното
хижата е затворена за ремонт или е с неизяснен статут
хижата е трайно затворена, изоставена или разрушена