Хижа Бялата вода – хижа Пробойница

Публикувано от
Зареждане на …

хижа бялата вода

От хижа Бялата вода се тръгва в почти южна посока по широка и добре маркирана пътека, която следва левия долинен склон на р. Бащица. След около 15 мин. се стига да водослив, откъдето пътеката завива леко на изток и пресича коритото на потока. След десетина минути тя прави рязък завой (почти на 180°), след което поема отново в южна посока нагоре по склона. След още 15 мин. (40 мин.) пътеката извежда на малка поляна, южно от която издига стръмни склонове вр. Лиса могила. От поляната пътеката поема на запад и за още 15 мин. през букова, а след това през млада борова гора извежда на седловината южно от вр. Скравенико.

Следва около 20 мин. стръмно изкачване в югоизточна посока и се излиза на главното било непосредствено южно от вр. Лиса могила (общо 1,15 ч). Оттук по широк горски път се продължава в югозападна посока по склона на плитка долинка. Подсичат се северните склонове на вр. Жалова могила и се излиза на седловината между него и Смильова могила (1,45 ч.). Право на юг, в подножието на другия връх Смильова могила се вижда дълбок валог, в чието дъно блестят няколко езерца.

Оттук на изток продължава път за с. Дружево и х. Пършевица. За х. Пробойница се тръгва по маркиран път в югозападна посока и след десетина минути (1,55 ч.) се стига краят на стара букова гора. След още 5 мин. на юг се достига Хайдушкото кладенче ( 2 ч.) — в непосредствена близост до разклона (на запад) за Дяволския проход и х. Петрохан. Оттук следва продължително (около 1 ч.) спускане към долината на р. Пробойница. Пътеката (на места тесен коларски път), е ясно очертана, но със съвсем рядка маркировка.

Тя следва високите части на десния долинен склон на ляв безименен приток на р. Пробойница. Минава се покрай извор с дървен чучур (20 мин. от Хайдушкото кладенче, общо 2,20 ч.), после покрай крайните къщи на една от най-високите Губиславски махали (още 20 мин., общо 2,40 ч.), след което за 30 мин. по преки пътеки се слиза до х. Пробойница.

Внимание: Информацията за този маршрут е взета от книгата СТАРА ПЛАНИНА Пътеводител с автори Тодор Ненов и Георги Чорчопов. Описанието е актуално към 1987 г. и е възможно да има промени спрямо това, което четете тук.

Зареждане на …