Туристически дружества в България

Тук можете да откриете списък (включително контактна информация) с туристически дружества в България, подредени в низходящ ред според броя членове. Информацията е актуална към 25 ноември 2014 г.

Сдружение „Туристическо дружество Родни Балкани“
Варна, общ. Варна, ул. „Иван Драсов“ №11, тел. 052/630283
e-mail: td_rodnibalkani@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Трапезица – 1902“
Велико Търново, общ. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов“ №79, ет. 2
тел. 062/635823,0896/647778, факс. 062/635823
e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
web: trapezitca_1902.com

Сдружение „Туристическо дружество Кайлъшка долина“
Плевен, общ. Плевен, ул. „Дим. Константинов“ №23 А
тел. 0882/966309
e-mail: turist.pl@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Стратеш“
Ловеч, общ. Ловеч, ул. „д-р Васил Караконовски“ №2
тел. 068/588606, 0884/213030, 0882/966457
e-mail: strateshlovech@gmail.com

Сдружение „Туристическо дружество Приста“
Русе, общ. Русе, ул. „Княжеска“ №1, ет. 1
тел. 082/820272, факс. 082/820271
e-mail: prista_td@abv.bg
web: td-prista.org

Сдружение „Туристическо дружество Мадарски конник“
Шумен, общ. Шумен, ул. „Христо Ботев“ №15
тел. 0549/78448,0896/688543, факс. 0549/78448
e-mail: tdmadarski_konnik.bts@abv.bg
web: www.td-madarski-konnik.hit.bg

Сдружение „Туристическо дружество Рилски езера“
Дупница, общ. Дупница, ул. „Кокиче” №1
тел. 0701/50513, 0988/818931, 0882/966396
e-mail: tdrilskiezera@gmail.com
web: tdrilskiezera.org

Сдружение „Туристическо дружество Момини двори“
Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. „Солун“ №26
тел. 0882/966483, 0882/966484, 0882/966485
e-mail: mominidvori@mail.bg

Сдружение „Туристическо дружество Бонония“
Видин, общ. Видин, ул. „Цар Александър II“ №19-21
тел. 094/600546,0896/766143
e-mail: dunav_vidin@abv.bg
web: tdbononia-vidin.bg

Сдружение „Туристическо дружество Еделвайс“
Пловдив, общ. Пловдив, бул. „България“ №37
тел. 032/955141

Сдружение „Студентско туристическо дружество Академик“
Варна, общ. Варна, ул. „Д. Чинтулов“ №1
тел. 052/356080, факс. 052/356080
e-mail: ocacademic@abv.bg
web: ocacademic.com

Сдружение „Туристическо дружество Хайдут“
Калофер, общ. Карлово, ул. „Георги Шопов” №64
тел. 0882/966494

Сдружение „Туристическо дружество Алеко Константинов 1899“
София, общ. София, пл. „Света Неделя” №19
тел. 02/9881343, 02/9883950/14, факс. 02/9881343

Сдружение „Туристическо дружество Осогово“
Кюстендил, общ. Кюстендил, ул. „Цар Михаил“ №5
тел. 0882/966426
e-mail: td_osogovo.org@abv.bg

Сдружение „Български туристически съюз“
София, общ. София, общ. Столична, ул. „Васил Левски“ №75
тел. 02/9873409, факс. 02/9862255
e-mail: bts.sofia@gmail.com
web: www.btsbg.org

Сдружение „Туристическо дружество Алеко-1900“
Нова Загора, общ. Нова Загора, пл. „Свобода“ №8, ет. 2
тел. 0882/966199, 0882/996200
e-mail: tdaleko1900@abv.bg
web: www.aleko1900.webnode.com

Сдружение „Туристическо дружество Камъка“
Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, ул. „Мано Тодоров” №2
тел. 0896/688455

Сдружение „Туристическо дружество Росица“
Павликени, общ. Павликени, ул. „Цар Иван Асен II“ №19
тел. 0888015280
e-mail: trifonova27@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Веслец“
Враца, общ. Враца, ул. „Зорница” №4
тел. 0888/582438

Сдружение „Туристическо дружество Урвич“
София, общ. София, ул. „Юрий Гагарин“ №30Б
тел. 0882/966321

Сдружение „Туристическо дружество – Кракра Пернишки“
Перник, общ. Перник, ул. „Физкултурна” №1
тел. 0888/974530

Сдружение „Туристическо дружество Бачо Киро“
Дряново, общ. Дряново, ул. „Стефан Стамболов“ №7
тел. 0676/7233, факс. 0676/72332
e-mail: bacho_kiro2@abv.bg
web: www.tdbachokiro.com

Туристическо дружество Руен
Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий“ №32
тел. 0882/966364
e-mail: ruenplovdiv@hotmail.com

Сдружение „Туристическо дружество Студенец“
Чепеларе, общ. Чепеларе, ул. „Шина Андреева” №2 А
тел. 03051/3261
e-mail: td.studenec@abv.bg
web: www.studenets-chepelare.com

Сдружение „Дружество за туризъм Овчарица“
общ. Стара Загора, с. Ковачево,ТЕЦ „Марица изток 2“
тел. 042/662881, 0882/966388, факс. 042/662222
e-mail: ovcharica@abv.bg
web: http://ovcharitsa.dir.bg

Сдружение „Туристическо дружество Владислав Варненчик“
Варна, общ. Варна, ж.к. „Младост“, стадион „Младост“
тел. 052/984341
e-mail: t.d.vladislav@abv.bg
web: www.tdvladislav.hit.bg

Туристическо дружество – Върховръх
Перущица, общ. Перущица, бул. „Иван Вазов“ №78
тел. 882/966400 и 0882/966399
e-mail: office@varhovrah.com
web: www.varhovrah.com

Сдружение „Туристическо дружество Черноморски простори“
Варна, общ. Варна, кв. „Младост“, бл. 124, вх. 6, ет. 2, ап. 1
тел. 0882/995030
e-mail: prostory@abv.bg
web: www.bgturist.org

Сдружение „Туристическо дружество – Аспарухов хълм“
Лом, общ. Лом, ул. „Христо Ботев“ №10
тел. 0888/598364

Сдружение „Туристическо дружество – Амбарица 1912“
Троян, общ. Троян, ул. „Васил Левски“ №175
тел. 0888/568019

Сдружение „Туристическо дружество Добротица“
Ново Ботево, общ. Добрич-селска
тел. 0896/688561
e-mail: nvasilev@nsi.bg

Сдружение „Туристическо дружество Еделвайс“
Лозница, общ. Лозница, ул. „Васил Левски“ №6
тел. 08475/2551, 0882/966430, 0885/919674, факс. 08475/2403
e-mail: lz_edelvais@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество – Алеко“
Средец, общ. Средец, ул. „Лиляна Димитрова“ №4
тел. 0888/637777
e-mail: nnenchevbg@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Кабиле“
Ямбол, общ. Ямбол, ул. „Стефан Караджа“ №31, ет. 2
тел. 046/663755, 0886/797473, 0882/966402

Сдружение „Туристическо дружество Буйна гора“
Разград, общ. Разград, ул. „Княз Борис” №76
тел. 084/626760
e-mail: tdbuinagora@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Айгидик – Благоевград“
Благоевград, общ. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №23
тел. 073/884157
e-mail: ajgidik@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Купена“
Пещера, общ. Пещера, ул. „Ив. Попов“ №16,
тел. 0896/715972

Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“
София, общ. София, бул. „Александър Стамболийски“ №20, вх. В, партер,
тел. 02/9807685
e-mail: baat@spnet.net
web: www.baatbg.org

Сдружение „Туристическо дружество Кале“
Стралджа, общ. Стралджа, ул. „Отец Паисий” №3
тел. 0887/244470

Сдружение „Туристическо дружество Родни простори“
Елхово, общ. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ №66
тел. 0882/966417
e-mail: td_rp@mail.bg

Сдружение „Туристическо дружество Еделвайс“
Сандански, общ. Сандански, ул. „Околовръстно шосе“ №1
тел. 0896/688395
e-mail: edelvais_td@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество – Вишеград“
Тополовград, общ. Тополовград, ул. „Мидия” №1
тел. 0888/825575
e-mail: td-vishegrad@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Радецки – 99“
Козлодуй, общ. Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ №13

Сдружение „Туристическо дружество Златна Панега“
Луковит, общ. Луковит, ул. „Христо Ботев“ № 28
тел. 0888/872423

Сдружение „Туристическо дружество Орела – 1935“
Хисаря, общ. Хисаря, ул. „Генерал Гурко“ №12
тел. 0893/654238,0889/273342
e-mail: orela_hissar@abv.bg

Сдружение „Туристическо и природозащитно дружество Орлови скали“
Провадия, общ. Провадия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №85
тел. 0882/966376, e-mail: tpd.orloviskali@gmail.com
web: www.orloviskali.eu

Сдружение „Туристическо дружество Родопи“
Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Лютиче”
тел. 0886/941265

Сдружение „Туристическо дружество Бунтовна“
Кръстевич, общ. Хисаря
тел. 0887/651858
e-mail: buntovna@mail.bg

Сдружение „Туристическо дружество – Милеви скали“
Септември, общ. Септември, ул. „Александър Стамболийски” №32
тел. 03261/2288, 0893/600598

Сдружение „Туристическо дружество – Сексагинта Приста“
Русе, общ. Русе, ул. „Чавдар войвода“ №6
тел. 0896/814001,0888/924818
e-mail: pristabg@abv.bg
web: prista.com

Сдружение „Българска асоциация за пещерен и екотуризъм”
София, общ. София, р-н „Триадица“, ул. „Денкоглу“ № 2, ет. 2, ап. 2
тел. 02/4172027, факс. 02/4172715
e-mail: office.centre@bapet.net
web: www.bapet.net

„Туристическо сдружение – гр. Китен“
Китен, общ. Приморско, ул. „Бриз“ № 7а
тел. 0887/ 449933
e-mail: turizamkiten@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Белоградчишки скали“
Белоградчик, общ. Белоградчик, ул. „Васил Левски“ №1
тел. 0897/030557

Сдружение „Туристическо дружество Амбарица“
Троян, общ. Троян, парк „Къпинчо“
тел. 0889/435374, 0889/687238
e-mail: ambarica@abv.bg
web: ambaricabg.com

Сдружение „Туристическо дружество Белите брези“
Ардино, общ. Ардино, ул. „Бели брези“ №36
тел. 03651/4526, факс. 03651/4568
e-mail: n_hodjov@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Триградски скали“
Триград, общ. Девин
тел. 0896/715175

Сдружение „Туристическо дружество – Костандово“
Костандово, общ. Ракитово, ул. „Христо Ботев” №37
тел. 0899/804391

Сдружение „Туристическо дружество Цепина“
Дорково, общ. Ракитово, ул. „Възраждане” №2
тел. 0895/838818

Сдружение „Туристическо дружество Синаница 2000“
Кресна, общ. Кресна, ул. „Ново село“ №4
тел. 074/332240, 0887/494915
e-mail: petar.galchev@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Балканска звезда“
Чифлик, общ. Троян, ул. „Тодор Каблешков“ №68
тел. 0884/600310

Сдружение „Туристическо дружество Миньох“
Дебелец, общ. Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий Търновски“ №32
тел. 0888/331720
e-mail: petrovps@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Батьовци“
Батак, общ. Батак, пл. „Освобождение“ №5
e-mail: batuvci@mail.bg
web: www.batak-bg.com

Сдружение „Туристическо дружество Здравец-Климент“
Климент, общ. Карлово, ул. „1-ва“ №2
тел. 0899/917930
e-mail: kmet_m@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество – Равни чал“
Костенец, общ. Костенец, ул. „Патриарх Евтимий“ № 18
тел. 07144/5018

Сдружение „Туристическо дружество Кадин мост“
Невестино, общ. Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №33
тел. 0884/715572
e-mail: valeri_ls@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Паничище“
Сапарева баня, общ. Сапарева баня, ул. „Германея“ № 6
тел. 0896/688445, 0888/843759
e-mail: tsverila@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Орфей-1970“
Девин, общ. Девин, ул. „Младост“ №5
тел. 0876/535435
e-mail: solaris_bg@mail.bg
web: www.dqvolskotogarlo.com

Сдружение „Туристическо дружество Ржана“
Игнатица, общ. Мездра, ул. „Георги Димитров“ №13
тел. 0886/068597

Сдружение „Туристическо дружество – Славянка“
Петрово, общ. Сандански
тел. 0882/966372

Сдружение „Туристическо дружество – Сирена“
София, общ. София, ж.к. „Разсадника“, бл. 87, вх. 6,
тел. 0877/798779
e-mail: sirena@mail.bg

Сдружение „Туристическо дружество Боерица“
Владая, общ. София, ул. „Войнишко въстание“ №61
тел. 0887/779957
e-mail: nan_na@abv.bg

Сдружение „Спелео Клуб Кристал – гр. Девин“
Девин, общ. Девин, ул. „Младост“ №5
тел. 0890/112483
e-mail: solaris_bg@mail.bg

Сдружение „Спортно туристическо дружество Мотен“
София, общ. София, ул. „Кораб планина” №49
тел. 02/9805533
e-mail: moten@mail.bg
web: www.motensport.com

Сдружение „Туристическо дружество Яворови скали“
Поморие, общ. Поморие, ж.к. „Свобода“, бл. 18, вх. Б, ет. 4, ап. 25
тел. 0882/966425

Сдружение „Туристическо сдружение Каварна“
Каварна, общ. Каварна, ул. „Дончо Ил. Стойков“ №10
тел. 0887/102189, факс. 057/083997
e-mail: tur.sd.kavarna@mail.bg,tur.sd.kavarna@gmail.com
web: visitkavarna.blogspot.com

Сдружение „Туристическо дружество Дино 2012“
София, общ. София, ул. „Страцин“ № 3
тел. 0889/489334
e-mail: skidino@mail.bg

Сдружение „Планински орли – Драгалевци“
София, общ. София, кв. „Драгалевци“, ул. „Ангел Букорещлиев“ № 8
тел. 0878/261626
web: www.p-orly.com

Сдружение „Туристическо дружество Зелена Долина“
Гьоврен, общ. Девин
тел. 0877/664401, 03041/6244
e-mail: velizar_shanov@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Патлейна“
Велики Преслав, общ. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики“ №21
тел. 0882/966439
e-mail: td.patleina.vp@abv.bg

Сдружение „Туристическо дружество Свищи Плаз – 2013“
Златица, общ. Златица, пл. „Македония“ № 1
тел. 0888/393851

Сдружение „Туристическо дружество Чернатица“
Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Лютиче“ № 1
тел. 0886/941245
e-mail: btspd@abv.bg

Сдружение „Туристически център – Елхово“
Елхово, общ. Елхово, ул. „Търговска“ №23
тел. 047/881073, 0988/854784, факс. 047/881073
e-mail: info@elhovo.org
web: www.elhovo.org