Tрагичен инцидент по време на лов

Публикувано от
Зареждане на …

лов

Ръководството на Националното ловно-рибарско сдружение – „Съюз на ловците и риболовците в България” с тревога съобщава за нов трагичен инцидент по време на лов край село Могилово, Чирпанско.

На 24 август, при редовен индивидуален излет на прелетен дивеч, е загинал Делян Стоянов Стоянов на 48 години. Фаталният изстрел е станал при опит на ловеца да разтърве две ловни кучета, като е замахнал към тях с ловното си заредено оръжие, което е държал за цевите. Ударът с приклада обаче не попада в кучетата, а в земята при което последва изстрел с директно попадение в главата на ловеца, който е убит на място.

Ръководството на НЛРС – СЛРБ изказва своите най-искрени съболезнования на близките на загиналия ловец, но същевременно алармира за стриктно спазване на реда по време на излетите и на ловните правила за безопасност, според които оръжието никога не бива да се ползва за несвойствени задачи! С приклада на пушката, не се доубива ранен дивеч, не се разтървават сбили се кучета, оръжието не се ползва и за подпора при преминаване на лед, сняг, кал и хлъзгав терен, никога не се употребява и като тояга за изтегляне на ловец при преминаване на високи огради, канавки, ровове и стръмни наклони.

Вторият инцидент се е случил на 23 август. При него сериозно ранен в дясната част на гърдите е ловецът Асен Йорданов Николов – (роден през 1991 г.) от дружинката в с. Плоски, Санданско. Раняването е станало сутринта в ловището „Църквището” в местността Преслапа. По първоначални данни Димитър Николов Атанасов, (роден през 1992 г.), който е вървял след пострадалия ловец, се е спънал и при падането е произвел изстрел с ловното си оръжие. Обстоятелствата около инцидента все още се изясняват от компетентните органи, но от ръководството на ЛРС – „Сандански”, уточняват, че както раненият млад ловец, така и колегата му, който го е прострелял, не са имали надлежно издадени бележки за лов, което прави въпросния излет незаконен!

ВАЖНО

НЛРС – СЛРБ напомня, че при всички случаи ловното оръжие се зарежда с патрони само непосредствено при началото на лова и веднага се разрежда след края му. Следователно предвижването към мястото на ловуване или от едно ловище към друго, задължително трябва да става винаги само с изпразнено от патрони ловно оръжие!

Ръководството на Управителния съвет на НРЛС- СЛРБ напомня на сдруженията, на длъжностните лица, председателите на дружини и ръководителите на лова, че организацията на ловните излети изисква висока степен на отговорност и контрол и всяко подценяване на правилата и безопасността в лова води до предпоставки за тежки нарушения и инциденти с ловното оръжие. Колеги ловци, нека всеки от нас да изпълнява стриктно своите задължения в организацията на ловните излети, да не допуска нарушаване на ловната дисциплина и етика, както и на правилата за боравене с ловното оръжие. От всеки един участник в лова зависи излетът да бъде успешен и да се прибереме всички живи и здрави.

инж. Иван Петков, председател на УС на НЛРС – СЛРБ

lovechmedia.com

Зареждане на …