Списък на планините

Възвишения, височини, ридове и плата в Дунавската равнина

Авренско плато (Момино плато)
Базалтови могили (Сухиндолски азалтови могили)
Винаровски височини
Войводско плато (Сърта)
Гламата
Добринско плато
Добруджанско плато
Драгановски височини (Драгановски рид)
Капитаница
Лилякско плато
Лудогорско плато
Мадарско плато
Плевенски височини
Поповски височини
Провадийско плато
Равнището
Разградски височини
Роякско плато
Самуиловски височини
Стана
Фисек
Франгенско плато
Шуменско плато

Планини, ридове и височини в Предбалкана

Антоновски рид (Антоновски височини)
Арбанашко плато
Бабин нос
Беляковско плато
Борованска могила
Васильовска планина
Ведерник (Ведернишки рид)
Венеца
Венеца (Белоградчишки Венец)
Веренишко бърдо
Веслец
Владимировски рид
Връшка чука
Габровски възвишения (Габровски височини)
Гагайка
Гола глава
Деветашко плато
Драгоевска планина
Драгоица
Дреновица
Еленски възвишения (Еленски височини, Еленски рид)
Зъбера (Белотински зъбер)
Каменополско плато
Кедикбалкан
Крушевски рид
Лакавица
Лествица
Лиса планина
Лисец (в Предбалкана)
Ловчански височини (Ловчанска планина)
Маркова могила
Мездренска хълмиста област
Меловете
Микренски височини
Милин камък
Плужна (плато)
Преславска планина
Присовски рид
Пъстрина
Рабишка могила
Романа
Севлиевски височини
Стените
Стражата (плато)
Търновски височини (Търновска планина)
Угърчински височини
Черновръшки рид
Широка планина

Планини и планински масиви в Стара планина

Айтоска планина
Берковска планина
Било
Видлич
Врачанска планина
Вучибаба
Върбишка планина
Голема планина
Гребенец
Дебелец
Елено-Твърдишка планина
Еминска планина
Етрополска планина
Златишко-Тетевенска планина
Калоферска планина
Камчийска планина
Карнобатска планина
Козница (планина)
Котленска планина
Мала планина
Мургаш
Понор
Равнец
Разбойна
Ржана планина (Ръжана)
Светиниколска планина
Сливенска планина
Софийска планина
Стара планина
Стидовска планина
Терзийски баир
Тревненска планина
Триглав
Три уши
Троянска планина
Чепън
Чипровска планина
Шипченска планина
Язова планина

Планини и ридове в Средна гора

Белица
Вакарелска планина
Гълъбец (планински праг)
Еледжик
Забелски рид
Ихтиманска Средна гора
Козница (планински праг)
Лозенска планина
Межденик
Негушевски рид
Овчи хълмове
Опорски рид (Осойски рид)
Раслатица
Септемврийски рид
Средна гора
Стражата (Кръстец) (планински праг)
Сърнена Средна гора
Същинска Средна гора
Чирпански възвишения
Шивачевски рид
Шипочански рид (Шипочан)
Шумнатица
Ямурджа

Планини в Западна и Югозападна България

Беласица
Боховска планина
Верила
Вискяр
Витоша
Влахина
Голо бърдо
Гологлавски височини
Голоух
Ездимирска планина
Еловишка планина
Ерулска планина
Завалска планина
Земенска планина
Изворска планина (Изворски Рудини)
Кобилска планина
Кожух
Конявска планина
Крупнишки рид
Кървав камък
Лакатишка Рила
Лешниковска планина
Лисец (в Западна България)
Любаш
Люлин
Люляк (Люцкан планина)
Малешевска планина
Милевска планина
Милославска планина
Огражден
Осоговска планина
Пенкьовска планина
Пирин
Плана
Рила
Рудини
Руй
Славянка (Алиботуш)
Стража
Стъргач
Царичка планина
Черна гора
Чудинска планина

Планини, планински дялове, ридове и височини в Родопите

Алабак
Ардински дял (Ардинска планина, Ардински рид, Кула)
Баташка планина
Белочерковски рид
Бесапарски ридове
Букова планина
Велийшко-Виденишки дял
Гората
Градище
Гюмюрджински снежник
Девинска планина
Добростански рид
Драгойна
Дъбраш (Доспатска планина)
Жълти дял
Ирантепе
Кайнадински рид
Каракулас
Крушевска планина
Къркария
Манастирище
Мечковец
Мурсалица
Мъгленик
Переликско-Преспански дял
Равногор
Радюва планина
Родопи
Стръмни рид
Сърта
Устренски рид
Хасковска хълмиста област
Хухла
Чал
Чамлия
Черна планина
Чернатица
Чуката

Планини, възвишения, ридове и височини в Югоизточна България

Бакаджиците
Босна
Върли бряг
Дервентски възвишения
Дервишка могила
Каратепе
Китка
Манастирски възвишения
Медни рид
Росен баир
Сакар
Светиилийски възвишения
Странджа
Хисар