от Витоша

Понякога улисани да стигнем поредния връх не се сещаме да се обърнем и да погледнем назад. Ето какви гледки се появяват за гърба ни, когато катерим планините. Този кадър е поглед от Витоша (близо до вр. Камен дел), а долу в ниското е милата ни столица София.

Фотограф Радослав Зарков