Поглед на запад от Тодорини кукли

Публикувано от
Зареждане на …
Тодорини кукли

Прелестен кадър направен от връх Тодорини кукли в Стара планина. Снимката сме взели назаем от сайта Наследството на България. Ето каква приказна легенда намерихме там за куклите на Тодора:

Една история, която дори и да не е истина, то поне е толкова красива, че заслужава да остане в съкровищницата с наследството на България.

На изток от Петрохан се издигат каменни чуки, наречени Тодорини кукли. За тях се разправят различни легенди. Според една от тях през турско време хубава Тодора пасла овце край тези чуки. Дошли турци и поискали да я отвлекат. Тогава тя побягнала и скочила в пропастта.

Според друга легенда Тодора била най-хубавата и най-смелата мома в село. На една седянка тя казала на момците, че ще се ожени за онзи който се изкачи през нощта при чуките и остави белег. Никой не посмял да направи това. Тогава тя казала, че сама ще отиде и ще остави хурката си. Тръгнала в тъмната нощ и стигнала на върха. Напипала малко земя между двете чуки, навела се и забила хурката, без да забележи, че е пробила и фустата си. Когато се изправила, хурката я дръпнала и тя тутакси умряла от уплаха. Така я и намерили момците на сутринта.

Трета легенда разказва, че Тодора и Никола отишли в Клисурския манастир да се венчаят скришом. Бащата на Тодора ги подгонил и те побягнали нагоре. Преди да стигнат върха, чул се изстрел. Никола казал на Тодора да бяга и да го чака горе и останал, за да отбие преследвачите. Тодора грабнала бохчата с даровете и побягнала по склона. Когато стигнала на върха и погледнала надолу, видяла как преследвачите хванали Никола и баща й го убил. Тя развързала бохчата, украсила скалите (куклите) с чеиза си и горчиво заплакала.

Още легенди от съкровищницата на България четете тук

Ето къде са Тодорини кукли

Зареждане на …