Това е карта на мобилната свързаност в планината. Целта ѝ е да осигури, доколкото е възможно, актуална информация за местата, от които би могло да се осъществи успешен разговор с тел. 112 в случай на опасност. Тя показва местата на:

  • базовите станции на мобилните оператори;
  • осъществени успешни телефонни разговори;
  • Wi-Fi точки.

За да бъде картата максимално полезна и точна за всички планинари, разчитаме на помощта на доброволци за събиране на информация, чрез формата под картата. Ако можеш да се включиш с данни за мобилната свръзаност в планините ще сме ти много благодарни.