Нов клуб за Рила

Публикувано от
Зареждане на …
За всички, които искат да открият Рила и за всички, които не могат без Рила отваря врати Клуб „Беседи за Рила”. До края на годината срещите ще се провеждат по следната

ПРОГРАМА

07.03.2018 Физикогеографски данни за Рила. За името на планината. Билна мрежа. Главен балкански вододел. Туристически маршрути.

04.04.2018 Обзор на Лакатишка и Северозападна Рила. История на хижестроенето в планината. Туристически маршрути.

02.05.2018 Обзор на Югозападна Рила. Стари поклоннически пътища в планината. Туристически маршрути.

06.06.2018 Обзор на Средна Рила. Защитени територии в планината. Туристически маршрути.

05.09.2018 Обзор на Източна Рила. История на построяването на Мусаленската наблюдателница. Туристически маршрути.

03.10.2018 За сигурност в лятната и зимната планина. Данни за нещастни случаи в Рила. Туристически маршрути.

07.11.2018 Рилски именослов. Върхове в Рила със спорно (неутвърдено) местоположение. Туристически маршрути.

05.12.2018 Рила – свещената планина. Рила, Св. Иван Рилски и Рилския манастир. Тракийски светилища в планината. Туристически маршрути.

Беседите и дискусиите ще се състоят от 18:30 часа в гр. София, ул. „Цар Самуил” № 86, Народно читалище „Природа и наука – 1938 г.”, 2 ет.

Водещ: Румен Грънчаров
Вход: Свободен

Facebook събитие за срещата на 07.03.2018

Зареждане на …