Нова книга за Широка планина

Публикувано от
Зареждане на …

Широка планина

Planinar.org има истинското удоволствие да ви привлече вниманието към интересна книга за един от по-неизвестните краища на Родината – Северозападна България, в частта ѝ на Широка планина. Тя е сравнително слабо посещавана от редовия турист, но книгата на Антоний Танков е неговия опит да промени това. Малко повече за това издание…

Широка планина е част от веригите на Предбалкана, която се намира в Северозападна България. Въпреки, че надморската и височина не надвишава 1000 м. тя предлага изключително разнообразие от тайнствени гористи височини увенчани с венци и скалисти ридове от червени пясъчници прорязани от дълбоки долини. В района има също много пещери и пропасти. Интересни са скалните композиции северно от билото на планината, които са естествено продължение на прочутите Белоградчишки скали.

Те са също толкова грандиозни, но не са толкова известни, колкото тях, а това е напълно незаслужено. Местността е закътана между планински вериги, много дива и гориста, което създава впечатление за откъснатост и усамотение. Из причудливите чукари и поляни се крият руините на доста селища, крепости и манастири строени през различни епохи. Повечето от тях изобщо не са проучвани, а дори и не са известни на науката.

Дълги години за Широка планина са писани само отделни съчинения предимно от местни краеведи. Това продължава да бъде един от най-непознатите краища на България. Целта на тази книга е да привлече интереса на обществеността към този беден и незаслужено пренебрегван край, да покаже красотите и достойнствата му, които не отстъпват на най-красивите и девствени места на България.

Тук наистина си заслужава да се изградят туристически маршрути и еко-пътеки и да се развие селският туризъм. Авторът за надява, че информацията, събрана в това издание, ще бъде полезна на широк кръг читатели. Освен интерeса у хората които произхождат от този край, той се надява да спечели този на туристите, а също на спелеолози, историци, археолози и изследователи.

Това, което прави ценна тази книга е, че е единственият подробен обзор на района на Широка планина. Тук наистина има за всеки по нещо- география, геология, спелеология, диалектология, топонимия, история, археология и легенди. Може да се използва едновременно, като справочник и гид.

В първата част в няколко кратки статии се описват географското разположение и характеристика, геоложкия строеж, находищата на полезни изкопаеми, почвите, климата, растителния и животински свят, местните диалекти, археологическите и исторически забележителности в района на Широка планина.

Втората част на книгата е оформена, като справочник. Разгледани са 17-те села разположени около планината, като в отделни подзаглавия са описани местностите, интересни скални образувания, пещери, исторически забележителности (селища, некрополи, крепости, църкви и манастири), оброчни места, паметници, находки и артефакти, история на селището и легенди.

Третата част е под формата на пътеводител за еко-маршрута Смоляновци- Долни Лом, минаващ през Ландшафтен парк Шириока планина. Приложено е подробно описание на скалните феномени Стоовци, Ошли гръб и Петовичкото камънье.

Четвъртата част на книгата е приложение с геоложки профили на планината и топографски карти, на които са нанесени топонимията, и местоположението на природните и историческите обекти. Освен тях са публикувани много снимки.
За написването на изданието, авторът е събирал данни десетки години по време на обиколките му в района. Освен това е ползвал книги на местни краеведи, спелео- клубове, както и публикации в интернет.

За авторът Антоний Танков

Той е от село Смоляновци, разположено в полите на Широка планина. Роден е през 1976 г. завършил медицина в МУ Плевен през 2010 г. и от тогава работи като лекар. Още от малък е запленен от красотата на природата в района на своето село. Затова е посветил много години на събиране на данни за родния си край, с което да допринесе за развитието и благополучието му.

Редактор на книгата е археологът Красимира Лука.

Широка планина – природни и исторически забележителности във facebook

КНИГАТА МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОТ ТУК

Зареждане на …