връх Голямо Градище

връх Голямо Градище

От всички 37 планини в България най-ниска е Странджа. Първенецът й на българска територия е връх Голямо Градище, издигащ се на скромните 710 метра.

Коментари