Връх Ботев е най-ветровитото място в България. Средната годишна скорост на вятъра е 11 м/сек.