понор планина

Една снимка от Понор планина. Правена е от връх Градо, край село Брезе, Софийско. Виждат се Столо и връх Препасница.

Планината Понор се издига в централната част на Западна Стара планина. На запад Петроханския проход (1410 м.) и долината на река Нишава я отделят от Берковска планина, а на изток чрез стръмни склонове се спуска към Искърското дефиле. На североизток долината на река Пробойница я отделя от Козница. На юг долината на Искрецка река я отделя от Мала планина, а на югозапад склоновете ѝ плавно се спускат към Годечката котловина.