На Черни връх са измерени най-малък брой слънчеви часове в България – средногодишно 1884 часа. Най-много са в гр. Чирпан – 2347 часа.