Част от магията на западните Родопи, видяна от въздуха.