Еко пътека „В Царството на зелениката“

Публикувано от
Зареждане на …

еко пътека в царството на зелениката

Познавателният маршрут „В Царството на зелениката“ тръгва от село Кондолово на север и се спуска към Мързевски дол през вековна дъбово-букова гора. Продължава надолу по десния бряг на дола по стар коларски път, над който се надвесват вечнозелените храсти на странджанската зеленика. По бреговете на дола могат да се видят още някои типични за района лавровишня, подезичест залист, колхидски джел и др. Маршрутът пресича няколко пъти Мързевски дол и го напуска със стръмно изкачване през вековна букова гора с храсти от странджанска зеленика.

Включва се в стар горски път и достига старата овощна градина. От там се завръща в село Кондолово. При посещение на маршрута се дава възможност за запознаване с над 20 вида растения и животни, като 6 от тях се срещат само в Странджа. По протежение на целия маршрут има обособени 13 информационни точки. На 12 от тях, освен табели с информация за конкретни видове и процеси в природата, са създадени условия за участие в интерактивни игри, които провокират съобразителността и знанията и добавят още конкретни познания за уникалната странджанска природа.

Странджанската зеленика спада към род Рододендрон (в България от този род има само още един вид – алпийската роза), сем. Пиренови (Ericaceae). Нейни „роднини“ от това семейство са пиренът, калуната, странджанската боровинка, а също и ягодовото дърво (кумарка), наскоро открито в Странджа. Странджанската зеленика е висок вечнозелен храст със силно разклонено стъбло. Листата са лъскавозелени, едри, продълговатоланцетни и голи. Стъблото е с гладка сива кора. Цветовете са едри, лилаво-розови, събрани по върховете на клонките в чадърести съцветия. Цъфти през май.

Терциерен реликт, съхранил се на територията на Европа единствено в Странджа и Кавказ. Не понася засушаване и пряка слънчева светлина. Както повечето реликти, тя е силно уязвима от измененията на средата. Зелениката участва като подлес в гори от източен бук, източен горун и благун. Тя е влаголюбив вид, много взискателен към почвената и въздушната влажност. Вписана е в Червената книга на България и е защитена от Закона за биологичното разнообразие, както и от редица международни конвенции и споразумения.

Източник на информацията Царево.Инфо

Зареждане на …