Долината на Демяница (книга)

Публикувано от
Зареждане на …

Демяница

Долината на река Демяница е обърната на север и има посока от юг към север. Тя се врязва дълбоко в снагата на гранитната част от Северен Пирин, опирайки до централния гребен. Тя е дълга 14 км. — до събирането й с рeka Бъндерица — на 2 км южно от гр. Банско.

Водосборният басейн на река Демяница се вмества в следните граници: на запад — местността Лесичетата, гористият гребен Рошкьово чукар (1570 м.), Усипа (1710 м.), Тодоринвръшки чал, Тодорин връх (2746 м.), Василашки чукар (2620 м), Възела (2620 м), Типица (2646 м), Башлийската стена (Горната стена — 2644 м. и 2605 м.). Чаирска превала (2434 м); на юг: Мозговишки рид (2624 м.), Мозговишката порта (2511 м.). Валявишки чукар (2660 м.), Момин двор (2723 м.); на изток: Дженгал (2730 м), Дженгалска порта (2484 м.), Малък Полежан (2822 м.), Голям Полежан (2850 м.), Ушиците (2822 м), Стражите (2800 м), Каймакчал (2753 м.), Конаревско било, в. Конарево (2438 м.), Харамийска поляна, Приболо, Карантията, Кошерината.

Тук можете да свалите книгата Долината на Демяница, част от поредицата Малка туристическа библиотека (пълен списък на всички снимки тук).

Зареждане на …